การวิเคราะห์ปัญหาร้ายแรงของชีวิต LED ความสว่างสูง

October 23, 2017

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ปัญหาร้ายแรงของชีวิต LED ความสว่างสูง
1. การจัดการความร้อนเป็นปัญหาหลักในการใช้งาน LED ความสว่างสูง


เนื่องจากยาสลบชนิด p ของกลุ่ม III ไนไตรด์ถูก จำกัด โดยความสามารถในการละลายของตัวรับ Mg และพลังงานเริ่มต้นที่สูงขึ้นของรูความร้อนจึงมีความอ่อนไหวต่อภูมิภาคประเภท p ซึ่งต้องผ่านโครงสร้างทั้งหมดเพื่อกระจายออกไป บนแผงระบายความร้อน อุปกรณ์ LED ส่วนใหญ่เป็นการนำความร้อนและการพาความร้อน วัสดุพื้นผิวไพลินการนำความร้อนต่ำมากนำไปสู่การเพิ่มความต้านทานความร้อนของอุปกรณ์ส่งผลให้เกิดความร้อนในตัวเองอย่างรุนแรงต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์และความน่าเชื่อถือของผลกระทบร้ายแรง

2. ผลกระทบของความร้อนต่อ LED ความสว่างสูง


ความเข้มข้นของความร้อนจะกระจุกตัวอยู่ในชิปที่มีขนาดเล็กมากอุณหภูมิของชิปเพิ่มขึ้นการกระจายความร้อนที่ไม่สม่ำเสมอเกิดจากความเครียดของเส้นผมและอัตราเลเซอร์ลดลง เมื่ออุณหภูมิสูงกว่าค่าที่กำหนดอัตราความล้มเหลวของอุปกรณ์จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ สถิติแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิสำหรับแต่ละเพิ่มขึ้น 2 ℃ความน่าเชื่อถือลดลง 10% เมื่อมีการจัดเรียง LED หลายดวงเพื่อสร้างระบบแสงสีขาวปัญหาการกระจายความร้อนจะรุนแรงขึ้น การแก้ปัญหาการจัดการความร้อนได้กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน LED ความสว่างสูง


3. ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดชิปและการกระจายความร้อน
วิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดในการปรับปรุง LED คือการเพิ่มกำลังไฟฟ้าเข้าและเพื่อป้องกันความอิ่มตัวของชั้นที่ใช้งานจะต้องเพิ่มขึ้นตามขนาดทางแยกของ pn เพิ่มกำลังไฟฟ้าเข้าถูกผูกไว้เพื่อเพิ่มอุณหภูมิทางแยกซึ่งจะช่วยลดประสิทธิภาพควอนตัม การเพิ่มขึ้นของพลังงานหลอดเดียวขึ้นอยู่กับความสามารถของอุปกรณ์ในการรับความร้อนจากจุดแยก pn ขนาดของชิปจะเพิ่มขึ้นโดยการรักษาวัสดุชิปปัจจุบันโครงสร้างกระบวนการบรรจุภัณฑ์ความหนาแน่นกระแสคงที่บนชิปและเงื่อนไขการทำความเย็นที่เทียบเท่า อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง